TBMM Başkanı Şentop, ‘2022 Yılı Bütçe Teklifi’ni açıkladı

TBMM Başkanı Şentop, ‘2022 Yılı Bütçe Teklifi’ni açıkladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 2022 yılı bütçe teklifinin 2 milyar 198 milyon 221 bin TL olduğunu bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında TBMM ile Kamu Denetçiliği Kurumunun bütçelerini görüşmek üzere toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin 2022 yılı bütçesi görüşmelerine katılarak, Meclis bütçesinin sunumunu yaptı. Şentop, Meclis’in, 2022 yılı bütçesinin 2 milyar 198 milyon TL olarak komisyona sunduklarını belirterek, “2022 yılı bütçe teklifinin yüzde 72,7’si yasama, yüzde 22,3’ü yönetim ve destek ve yüzde 5’i ise program dışı giderlerden oluşmaktadır. Bütçeyi konuşmak sayıları konuşmak değil, insanları konuşmaktır. Her biri ayrı bir kamu hizmetini ifa etmek suretiyle vatandaşlarımıza hizmet etme yükümlülüğünde bulunan kamu kurumlarımızın, bir sonraki yıl içerisinde milletimizin fertlerine somut olarak hangi hizmetleri sunacağının, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ne ölçüde karşılayacağının ifadesidir bütçe” dedi.

‘YENİ ANAYASA İNŞALLAH BU YASAMA YILINDA NASİP OLUR’

TBMM Başkanı Şentop, bu dönem milletin beklentileri doğrultusunda yeni sivil bir anayasa yapmayı ümit ettiklerini vurgulayarak, “İçinde bulunduğumuz 27’nci Yasama Döneminde milletimizin TBMM’de temel beklentilerinden biri, uzlaşarak ve anlaşarak, toplumsal mutabakata dayalı, öncelikleri, ilkeleri, dengeleri ve standartları iyi belirlenmiş, günümüz Türkiye’sine yaraşır yeni ve sivil bir anayasanın yapılmasıdır. Temenni ederim ki; milletimizin beklentileri doğrultusunda demokratik bir anlayışla ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanacak yeni ve sivil bir anayasayı yapmak, böylece devletimizi ve milletimizi, nihayetinde, bir askeri darbe anayasası ile yönetilmenin ağırlığından kurtarmak en kısa zamanda ve inşallah bu yasama yılı içerisinde Gazi Meclis’imiz’e nasip olur” ifadelerini kullandı.

‘YENİ İÇ TÜZÜK YÜRÜRLÜĞE KONULABİLİR’

TBMM Başkanı Şentop, mevcut iç tüzük yerine yeni bir iç tüzüğe ihtiyaç olduğunu kaydederek “Bu yasama döneminde umut ederim ki, TBMM’nin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevcut iç tüzüğümüzün yerine, yürürlüğe girdiği 1973 yılından bugüne kadar açığa çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ve özellikle yeni hükumet sistemiyle uyumlu olacak şekilde yeni bir İç Tüzük de, TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerimizin katılımı ve uzlaşısıyla, özellikle içinde bulunduğumuz 5’inci yasama yılında yürürlüğe konulabilir” dedi.

TBMM’nin çözüm yeri olduğuna vurgu yapan Şentop, Cumhuriyetin, demokrasinin ve hukuk devleti ilkesinin teminatı olan Meclisin, ortak aklı, diyalog ve uzlaşı kanallarını kullanarak çözemeyeceği meselenin olmadığını kaydetti.

‘771 KANUN TEKLİFİ SUNULDU’

Şentop, 27’nci Dönem Meclis’te gerçekleşen yasama faaliyetleri hakkında bilgi vererek, TBMM Başkanlığı’na; 33’ü uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin olmak üzere toplam 771 kanun teklifi sunulduğunu bildirdi. Şentop, “Bu tekliflerden ve yine önceki yasama yıllarında Başkanlığımıza sunulan kanun tekliflerinden, 55’i uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin uluslararası sözleşme olmak üzere, toplam 81 teklif kanunlaşmıştır. Yine aynı dönemde çeşitli konularda 45 TBMM kararı alınmıştır. Bu verilerle birlikte içinde bulunduğumuz 27’nci Yasama Döneminin tamamına baktığımızda, 27’nci Dönemde Başkanlığımıza sunulan toplam kanun teklifi sayısı 3 bin 925 olmuştur. Bu tekliflerden 196’sı kanunlaşırken, 3 bin 623’ü komisyonlarda, 66’sı ise Genel Kurul gündeminde bulunmaktadır. 27’nci Dönem içerisinde alınan TBMM kararlarının toplam sayısı ise 122’ye ulaşmıştır” dedi.

‘SORU ÖNERGELERİNİ CEVAPLANDIRMA YÜZDE 63’E YÜKSELDİ’

TBMM Başkanı Şentop, bu dönem TBMM Başkanlığına verilip işleme alınan toplam yazılı soru önerge sayısının 53 bin 223’e ulaşmış olduğunu bildirdi. Soru önergelerinin cevaplandırılma oranının, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin geçerli olduğu 27’nci dönemde yüzde 63,3’e yükseldiğini belirtti. Şentop, Parlamenter Sistem’de geçirilen 24’üncü dönemde soru önergelerinin toplam cevaplandırılma oranının yüzde 60,3, 26’ncı dönemde ise yüzde 45,4 olduğunu kaydetti. Şentop, 4’üncü yasama yılında TBMM Başkanlığına bin 574 Meclis Araştırması Önergesi verildiğini, 4 yeni Meclis Araştırması Komisyonu kurulduğunu, Mısır ve Libya dostluk gruplarının da kurulmasıyla, dostluk grubu kurulan ülke sayısının 146’ya ulaştığını bildirdi.

Paylaş