AYM, cumhurbaşkanına yetki verilen iki farklı konuda ikiye bölündü

AYM, cumhurbaşkanına yetki verilen iki farklı konuda ikiye bölündü

AYM, cumhurbaşkanına yetki verilen iki farklı konuda ikiye bölündü. 15 üyeden 8’i düzenlemeleri savunurken, arasında AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da olduğu yedi üye ise muhalif kaldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), cumhurbaşkanına yetki verilen iki farklı konuda ikiye bölündü. 15 üyeden 8’i düzenlemeleri savunurken, arasında AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da olduğu yedi üye ise muhalif kaldı. Belediyeleri de ilgilendiren kararlarda yapılan vurgular ise dikkat çekti.

CHP, 2019’da çıkarılan yasa ile getirilen farklı alanlardaki düzenlemeleri AYM’ye taşımıştı. AYM’nin kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanına verilen yetkilere ilişkin düzenlemelerde üyelerin bölünmesi ise dikkat çekti. Buna göre, belediye sınırları içinde merkezi idare tarafından yapılan ve belediyelere devredilen raylı sistemlerin proje maliyet bedeline yönelik esasların belirlenmesinde cumhurbaşkanına yetki verilmesini öngören düzenleme, oyçokluğu ile iptal edildi. Kararda, “verilen yetkinin kullanılabilmesi için objektif bir ölçüt belirlenmediği” kaydedilirken düzenlemenin, “belirlilik, yasama yetkisinin devredilmezliği ve yerel yönetimlerin özerkliği ilkeleriyle bağdaşmadığı” vurgulandı.

Aynı düzenlemede, hangi projelerin merkezi idare tarafından üstlenileceği konusunda cumhurbaşkanını yetkili kılan düzenlemenin iptal edilmesi istemi ise oyçokluğu ile reddedildi. Arasında AYM Başkan Zühtü Arslan’ın da bulunduğu 7 üye, karara muhalif kaldı. Arslan, karşı oy gerekçesinde, yetkiye ilişkin bir çerçeve belirlenmediğini vurguladı. Öte yandan, söz konusu düzenlemeden önce işletmesi devredilmiş olan projelerin maliyet bedelinin belirlenmesinde de cumhurbaşkanını yetkili kılınmasını öngören madde, iptal edilen maddeler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanına, sivil havacılık sektöründe çalışan pilotlar ve sertifikalandırılmış kabin personeline yapılan aylık ücret ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulabilecek oranı yüzde 100’e kadar artırma ve sıfıra kadar indirme yetkisi veren düzenlemenin iptal edilmesi istemi de oyçokluğu ile reddedildi. AYM Başkanı Arslan, karşı oy gerekçesinde, yetkinin, “sınırsız bir yetkiye dönüştüğünü” ve “verginin kanuniliği ilkesiyle bağdaştırılmasının mümkün olmadığını” vurguladı.

“BELİRLİ DEĞİL”

Türkiye’nin düzenleyeceği uluslararası organizasyonlar ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak yapılacak mal ve hizmet alımlarından hangilerinin Kamu İhale Yasası’ndan muaf tutulacağına ilişkin usul ve esasların cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini öngören düzenlemenin iptal edilmesi istemi de oyçokluğu ile reddedildi. Üç üye karara muhalif kaldı. Başkan Arslan, “cumhurbaşkanının hangi usul, esas ve ölçülere göre karar vereceğine dair herhangi bir belirleme olmadığını, bu nedenle düzenlemenin hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından olan belirlilik ilkesiyle bağdaşmadığını” belirtti.

Paylaş