Altılı masanın sunacağı anayasa değişikliğine ilk itiraz: ‘Yargıya siyasi denetim’

Altılı masanın sunacağı anayasa değişikliğine ilk itiraz: ‘Yargıya siyasi denetim’

6’lı masanın “Müzakere edilip seçim sonrasında Meclis’e sunulacak” diyerek açıkladığı anayasa değişikliği önerisinde yer alan maddeyi yorumlayan eski AYM Raportörü Ali Rıza Aydın, “Bu yargı ayağına ön müdahale” dedi.

6’lı masa, anayasa değişikliği önerilerini açıkladı. Parti kapatmaya yönelik düzenleme ise dikkat çekti. Buna göre, doğrudan Yargıtay Cumhuriyet başsavcısının istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açma usulü kaldırılacak ve dava açabilme Meclis’in beşte üç çoğunlukla vereceği izne bağlanacak. Ancak öngörülen düzenleme, “yargısal işlemin Meclis denetimine bağlanması” tartışmasını yarattı.

Eski AYM Raportörü Ali Rıza Aydın, “Bunun demokrasi olarak ileri sürülmesi, kendi görüşleriyle ve yönetim felsefeleriyle ters düşüyor. ‘Kuvvetler ayrılığı kalmadı, kuvvetler ayrılığını getireceğiz, bağımsız yargıyı sağlayacağız’ diyorlar; sonra da o yargıdan önce siyasi denetim mekanizması getirmeye kalkıyorlar. Bu bir çelişki” diye konuştu.

Aydın, “Önce kuvvetler ayrılığını savunup sonra yargı ayağına ön müdahalede bulunmak, hak arama özgürlüğünün de önüne geçecek” ifadelerini kullandı.

Aydın, Meclis’e giren partilerin diğer partileri denetlemesine de olanak sağlanacağına dikkat çekerek şunları kaydetti: “Bu çok büyük bir yanlışa düşürüyor. Çıkar ilişkilerine ve pazarlıklara, hatta dinsel, milliyetçi, ırkçı nitelendirmelere göre partilerin, diğer tüm partileri denetlemesi gibi bir müessese getiriliyor. Bu, ne demokrasiye ne hukuka uyar.”

Paylaş