Döviz bürosu sahiplerinden yeni adım

Döviz bürosu sahiplerinden yeni adım

Döviz büroları, zorunlu sermaye miktarlarındaki yüksek artış ve devir haklarını ortan kaldıran hükümler içeren tebliğin, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik, 12 Ekim 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten döviz büroları sahipleri ilk olarak 4 Kasım 2021’de kepenk kapatarak eylem yaptı. Bu protestodan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı 18 Kasım 2021’de döviz alım satımında kimlik tespitiyle ilgili düzenlemede değişiklik yaparak, 100 dolar ya da karşılığı Türk lirası tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunu kaldırdı.

Değişiklik mağduriyetlerini ortadan kaldırmadığı için döviz büroları sahipleri Danıştay’a yürütmenin durdurulması için dava açtı.

Danıştay’daki davayı; yurt genelindeki 852 döviz bürosunun 500’ünü temsilen Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine açtı.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTENDİ

Düzenlemenin açıkça hukuka aykırı olduğu belirtilen dilekçede, uygulamanın zaten ekonomik kriz içinde bulunan ve her geçen gün kapanma noktasına bir adım daha yaklaşan yetkili müesseseler için telafisi güç veya imkânsız zararlar doğuracağı belirtildi.

Dilekçede, “Yürütmenin durdurulması kararı verilmesi için gerekli her 2 şart (açıkça hukuka aykırılık + telafisi güç veya imkânsız zarar) işbu davada mevcut olduğundan, yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir” denildi.

Paylaş