Sayıştay, MEB’in eksikliklerini tek tek sıraladı… Okullar ‘işletmeye’ dönüştü

Sayıştay, MEB’in eksikliklerini tek tek sıraladı… Okullar ‘işletmeye’ dönüştü

Sayıştay’ın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2022’ye ilişkin denetim raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı. Raporda ortaöğretim kurumlarına bağlı pansiyonlarda MEB ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolün tam uygulanmadığı kaydedildi. “Pansiyonlarda ücretli yemek yiyen öğretmen ve öğrencilerden alınan yemek ücretlerinin ön muhasebe kaydının saymanlarda düzgün tutulmadığı” da belirtildi.

Öğrencilerin “ucuz işgücü” olarak kullanıldığı eleştirileriyle karşılaşan mesleki ve teknik eğitim okullarında faaliyet gösteren döner sermaye işletmelerine yönelik eleştiriler de dikkat çekti. Yerinde incelemeler yapıldığı aktarılan raporda, “işletmelerin üretim alan ve kabiliyetlerinin genişlediği ve ihracat yapar konuma gelen döner sermaye işletmelerinin olduğunun görüldüğü” vurgulandı.

Ayrıca meslek liselerinin döner sermaye işletmelerinin kendi üretmedikleri ürünleri satın alarak satışını yaptığı belirlendi. Bakanlığa ait “tahsisli taşınmazların kullanım ömürlerinin dikkate alınmaksızın, mali tablolara kaydedildiği” belirtilen raporda, bakanlığın özellikle 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da bakanlığın kullanımındaki bina ve parsellerin “imar düzenlemesi ve değerlerinin tespitinin çalışan eksikliğinden dolayı sonuçlandırılamadığı” kaydedildi.

Bakanlığın, “dış finansman kaynaklarından sağlanan hibe tutarlarının ay sonlarında değerlemeye tabi tutulmadığı, oluşan değerleme farklarının mali tablolara yansıtılmadığı ve hibelerin izlendiği “Proje Özel Hesap” tutarlarıyla hibe tutaralarının TL karşılıkları arasında farklılık olduğu” da aktarıldı.

Paylaş