Bu yıl 260 bin kişi “mesleki ehliyeti”ne kavuştu

Bu yıl 260 bin kişi “mesleki ehliyeti”ne kavuştu

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevi kapsamında, nitelikli insan kaynağı için mesleklere standart getirirken, çalışanlara “iş gücünün ehliyeti” olarak nitelendirilen mesleki yeterlilik belgesi de kazandırıyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar iş kazaları açısından “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıftaki 216 meslek için mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Yılbaşından bu yana söz konusu mesleklerden herhangi birini yapmak isteyip sınavlarda başarılı olan 260 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Mesleki yeterlilik belgesinin ilk kez verilmeye başlandığı 2008’den bugüne kadar ise belge sahibi 2,3 milyon nitelikli iş gücünün yüzde 92’si çalışma hayatına kazandırıldı.

Belge sahibi çalışanlar için devlet tarafından 54 aya kadar sigorta prim teşviki de veriliyor.

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişi sayısının gelecek yıl 2,5 milyona, 2030’da ise 10 milyona ulaştırılması hedefleniyor.

Standardı belirlenen meslek sayısı 897’ye ulaştı
MYK, iş piyasasının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda meslek standartlarını ve yeterlilikleri hazırlamaya da devam ediyor.

Bu kapsamda, 26 sektörde 388 iş birliği protokolü imzalayan MYK, bu yıl yapay zeka, siber güvenlik, robotik sistemler, yeşil enerji ve geri dönüşüm gibi alanlarda 148 mesleğin standartlarını yürürlüğe koydu. Böylece standardı belirlenen meslek sayısı 897’ye yükseldi.

Ulusal meslek standardı sayısının 2023’te 1000’e yükseltilmesi hedefleniyor.

Paylaş