Baro başkanlarından ortak açıklama: ‘CMK tarifesi hakkaniyete uygun hale getirilmelidir’

Baro başkanlarından ortak açıklama: ‘CMK tarifesi hakkaniyete uygun hale getirilmelidir’

81 ilin baro başkanları, yaptıkları ortak açıklamada, CMK Ücret Tarifesi’nin hakkaniyete uygun hale getirilmesini talep etti. CMK kapsamında yapılan avukat görevlendirmelerinin Türkiye genelinde önce bir gün süreyle yavaşlatılacağı, ardından da bir gün ve üç gün süreyle durdurulacağı belirtilen açıklamada, “Sonuç alınamaması halinde, tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.

81 il baro başkanları, bugün ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın belirleyeceği yeni dönem CMK Ücret Tarifesi’nin hakkaniyet uygun hale getirilmesi istendi.

Baro başkanlarının yayınladığı ortak açıklama şöyle:

“Ceza yargılamasında avukatın varlığı, hak arama özgürlüğünün garantisi, adil yargılanma hakkının olmazsa olmazı, işkence ve kötü muameleyle ve hukuka aykırılıklarla mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.

“EKONOMİK KOŞULLAR ALTINDA TAHAMMÜL EDİLEMEZ HÂLE GELDİĞİ AÇIKTIR”

Adil bir yargılamanın ancak savunmanın katılımıyla var olabileceğini kabul eden hukuk devletlerinde, avukata erişim imkanı olmayan yurttaşlara savunma haklarının kamusal olarak sağlanması gerekir. Bununla birlikte ülkemizde, zorunlu müdafilik hizmeti karşılığı ödenen ücretlerin, bugüne kadar bu hizmeti büyük bir özveri ve onurla yerine getiren avukatlar için mevcut ekonomik koşullar altında tahammül edilemez hâle geldiği açıktır.

“CMK ÜCRETLERİNDEN KESİLEN KDV YÜZDE 1’E İNDİRİLSİN”

Mevcut CMK Tarifesi’ne göre, en az üç yıl süren bir ceza davasında zorunlu müdafilik hizmeti veren avukata yalnızca 754 TL ödenmektedir. Söz konusu CMK Tarifesi’ndeki ücretler, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin (AAÜT) on sekizde birine denk gelmekte, bu nedenle aynı işi yapan meslektaşlarımız arasında derin bir eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Barolar olarak, öteden beri talebimiz, CMK Tarifesi’nin AAÜT ile eşitlenmesi ve CMK ücretlerinden kesilen KDV’nin yüzde 1’e indirilmesidir.

Türkiye Barolar Birliği ile Adalet Bakanlığı arasında yeni dönem CMK Ücret Tarifesi’nin belirlenmesine yönelik görüşmelerin sürdürülmekte olduğunu biliyor, bu görüşmeleri önemsiyoruz. Avukatlık mesleğinin onuruyla bağdaşan, meslektaşlarımızın emeklerine karşılık gelen ve adil yargılanma hakkına erişimi sağlayan hakkaniyete uygun bir artışın bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkmasını bekliyoruz. Şu aşamada, barolarla aynı hassasiyeti gözeten Türkiye Barolar Birliği’nden beklentimiz, AAÜT’de olduğu gibi CMK Tarifesi görüşmelerinde de meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda bir sonuç elde etmek üzere konunun tüm muhataplarıyla etkin bir müzakere süreci yürütmesidir.

“SONUÇ ALINAMAMASI HALİNDE…”

Ancak son oluşan ekonomik koşullarda, varlık mücadelesi veren avukatlar için mevcut CMK Tarifesi’yle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından, aşağıda imzası bulunan 81 ilin baro başkanları olarak, verilen hizmetin karşılığı, hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar; 13 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılması, 20 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin bir gün süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç), 27 Eylül 2022 Salı gününden itibaren tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin üç gün süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç), hâlâ bir sonuç alınamaması halinde tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması konusundaki kararlılığımızı bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

Paylaş