Mimarlar Odası Ankara Şubesi duyurdu: İmrahor Millet Bahçesi planları mahkeme tarafından iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi duyurdu: İmrahor Millet Bahçesi planları mahkeme tarafından iptal edildi

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ‘Kanal Ankara’ olarak nitelenen İmrahor Millet Bahçesi planlarının mahkeme tarafından iptal edildiğini duyurdu. Şube Başkanı Candan Karakuş, “İmrahor Vadisi’nin rant ve beton bahçeleri ile alt üst edilmesine yargı dur demiştir. Mahkeme, vadideki yapılaşmanın doğal afetler açısından risk taşıdığına, yoğunluk artışının doğal dengeyi alt üst edeceğine de değinmiştir” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nde yapılaşmaya yol açacak planın mahkeme tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, mahkeme kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“İmrahor Vadisi’nin rant ve beton bahçeleri ile alt üst edilmesine yargı dur demiştir. İmrahor Vadisi’nin, Kanal Ankara ve millet bahçesi yoluyla doğallığının ve özgünlüğünün bozularak rantın arka bahçesi haline getirilmesini, sermayeye peşkeş çekilmesini kabul etmeyeceğiz. Hukuk kararları uygulanmadan, hukuku devre dışı bırakacak yöntemlerle vadilerimiz yapılaşmaya açıldı, Ankara’nın nefesi her gün biraz daha kesiliyor. Mahkeme iptal gerekçesinde ders vermiştir. Mahkeme, vadideki yapılaşmanın doğal afetler açısından risk taşıdığına, yoğunluk artışının doğal dengeyi alt üst edeceğine de değinmiştir.”

“BU ALANLAR AÇIK YEŞİL SİSTEMİN PARÇALARI HALİNE GETİRİLMELİDİR”

Candan Karakuş’un verdiği bilgiye göre mahkemenin iptal gerekçesi şöyle:

“Dava konusu İmrahor Millet Bahçesinin konumsal olarak kent merkezinin hatta yerleşim alanlarının dışarısında İmrahor Deresi’nin vadi tabanında bir konumda bulunduğu, topografik eşikler sebebiyle ulaşım/erişim imkanlarının kısıtlı olduğu, bununla birlikte alanın kısıtlı olan toplu taşıma ile erişimin yanında ağırlıklı olarak özel oto ile yapılacak ziyaretler için otopark ihtiyacı önem arz ettiği, alanda otopark çözümünün önemli olacağı ve vadi tabanı özellikli alanda yer üstü otopark yapılması durumunda sert zemin alan oluşturulacağı, betonlaşmanın artacağı, yeraltı otopark çözümünün ise taban suyu yüksekliği sebebiyle sorunlu olabileceği, 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına göre vadi tabanlarının yerleşim baskısı ve kararları dışında ele alınması gereken alanlar olduğu, bu alanların tespit edilip, her türlü sel, su baskını vb. tehlike ve risklere mahal vermeyecek şekilde planlanması, yeni planlama çalışmalarında bu alanların özgünlüklerinin tespit edilerek açık-yeşil alan sisteminin parçaları haline getirilmesi gerektiği buna göre vadi tabanında bulunan dava konusu alanda ‘millet bahçesi’ kullanımının ve içinde yer alacak yapılaşma unsurlarının uzun vadede de bölgeyi bir çekim noktası haline dönüştürerek yoğun kullanım talebine maruz kalmasına neden olacağı alanın vadi tabanı niteliği sebebiyle doğal afetler açısından risk taşıdığı, vadi tabanında bulunan derenin taşkın riski durumunda tüm alanların etkileneceği göz önünde bulundurulduğunda dava konusu alanın ve planlama esasları ile plan bütünlüğüne ve hiyerarşisine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, İmrahor Vadisi’nde ‘Kanal Ankara’ olarak pazarlanan, İmrahor Millet Bahçesine ait imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca re’sen onaylanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işleminin iptali için yargıya başvurmuştu.

Paylaş