Meclis, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren kanun teklifi için mesai yapacak

Meclis, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren kanun teklifi için mesai yapacak

Meclis, önemli konularda mesai yapacağı yoğun bir haftaya giriyor.​

Haftalık çalışmasına 22 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, ön ödemeli satılan konutların, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre, sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Tüketici ve konut kredilerinde, tüketicilere ihtiyaç duymadıkları sigorta ile diğer yan ürün ve hizmetlerin, kredi kullanım şartı olarak sunulması sınırlandırılacak.

Düzenlemeyle devre tatile konu mal üzerinde ayni hak sahibi olmayanların devre mülk veya devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.

Kullanım ömrü süresince mala ilişkin satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda zararın tazmini talep edilebilecek.

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Teklifle ön ödemeli devre tatil satışı yasaklanacak. Yasağı ihlal edenlere 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurulacak.

Komisyonların gündemi
Adalet Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak.

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak. Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara istemeleri halinde baro tarafından ücretsiz olarak avukat görevlendirilecek.

Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları, tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan kadın istihdamının arttırılması, kadın girişimciliğinin, kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi, desteklenmesi kapsamında mevcut sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi konulu alt komisyon, perşembe günü Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği yetkililerini dinleyecek.

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, tavsiye kararlarına olumlu yaklaşımları ve bilgi, belge isteklerine hassasiyetleri dolayısıyla bazı idarelerin temsilcilerine plaket verilecek.

KİT Komisyonunda salı günü, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı ortaklıkları, çarşamba günü Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı ortaklıkları, perşembe günü Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin hesapları incelenecek.

Bu arada TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

Paylaş