Anayasa Mahkemesi’nden Seçim Kanunu’nun iptal istemiyle ilgili ret kararı

Anayasa Mahkemesi’nden Seçim Kanunu’nun iptal istemiyle ilgili ret kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu’nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oyçokluğuyla reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin “Milletvekili Seçimi Kanunu”nda değişiklik yapan düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oyçokluğuyla karar verdi.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

CHP, 7393 sayılı kanunun seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6’ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11’inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12’nci maddelerinin iptalini istemişti.

Paylaş