COVID-19 ölüm verilerinde iki kat tutarsızlık iddiası

COVID-19 ölüm verilerinde iki kat tutarsızlık iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitirenlerin gerçek sayısının gizlediğini iddia etti. İlgezdi, “CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyesinin verilerine göre 31 Ekim’e kadar bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitiren kişi sayısı sadece bu illerde 72 bin 827. Sağlık Bakanlığı’na göre ise, 81 ilde ölen kişi sayısı 70 bin 536” dedi. 21 ildeki ölüm hızı 81 ile uygulandığında ise COVID-19’dan ölenlerin sayısının 149 bin 315’i bulduğuna dikkat çeken İlgezdi, “Ülkemizde pandeminin başından beri şeffaf ve doğru bir şekilde yönetilemediği açıktır” eleştirisinde bulundu.

Fark 2 binden fazla

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 31 Ekim 2021 tarihi itibari ile CHP’li 21 büyükşehir ve il belediyesindeki ölüm istatistiklerini açıklayarak, “Söz konusu 21 ilde 1 Mart 2020 – 31 Ekim 2021 tarihleri arasında COVID-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle vefat eden yurttaşlarımızın sayısı 72 bin 827 olarak bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı tarafından aynı tarih itibarıyla ölüm nedeni COVID-19 olarak bildirilenlerin 81 ildeki sayısı ise 70 bin 536’dır. 60 il eksik olduğu halde ölüm sayısı 2 binden fazla” dedi. CHP’li Akkuş İlgezdi, yalnızca 21 ilde bulaşıcı hastalık nedeniyle ölenlerin sayısının Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye için bildirilen COVID-19 toplam ölüm sayısından 2 bin 291 kişi daha fazla olduğunu vurgulayarak, “Uzmanlar ülkemizde son bir yıl içinde COVID-19 hastalığı dışında, olağan dışı herhangi bulaşıcı hastalık ölümlerinin söz konusu olmadığını ifade ediyor” dedi.

Yaklaşık 2.1 kat fazla

İlgezdi Türkiye’nin geri kalan 60 ilindeki COVID-19 ölüm eğiliminin bu 21 ilin ölüm hızında oyla eşdeğer olabileceği varsayıldığı bir projeksiyonun yapılması durumunda Türkiye’de COVID-19 ölümlerinin Sağlık Bakanlığı’nın bildiriminden yaklaşık 2.1 kat daha fazla olacağını ortaya koydu. İlgezdi, “Gerçek COVID-19 ölüm sayısı 149 bin 315 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu sayılar doğru olarak açıklanmış olsa ülkemizin ölüm sayılarına göre pandeminin en çok etkilediği dünyadaki 7. ülke olduğu anlaşılacaktır” dedi.

Şeffaf yönetilmiyor

Akkuş İlgezdi vakada Türkiye’nin dünyada 6. sırada olduğunu, ancak açıklanan eksik ölüm sayıları ile dünya ölüm sıralamasında 19. sırada yer aldığının altını çizerek, şunları söyledi:

“Benzer toplam olgu sayıları olan İngiltere 142 bin, Rusya 249 bin ölüm bildirirken, ülkemizin 73 bin ölüm bildirmesi gerçekçi görünmemektedir. Ülkemizde pandeminin başından beri şeffaf ve doğru bir şekilde yönetilemediği açıktır. Bu raporda sözü edilen 21 ilin bulaşıcı hastalık ölüm sayıları izlemine bakıldığında 2021 yılının COVID-19 ölümleri açısından 2020 yılından daha kötü seyrettiği açık olarak görülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından halen COVID-19 ölümlerinin yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalık, meslek, sosyal sınıf ve illere göre açıklanmaması nedeniyle ülkemize özgü risk etmenleri analiz edilememekte ve maalesef alınan önlemlerin etkisini bilimsel verilere dayalı olarak değerlendirme olanağı bulunmamaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan olgu ve ölüm sayılarının COVID-19 pandemisinin ülkemizdeki gerçek yükünü ortaya koymadığına ilişkin pandeminin başlangıcından bu yana öne sürülen iddialar, her geçen gün ortaya çıkan yeni kanıtlarla desteklenmektedir. COVID-19 pandemisi ülkemizde iyi yönetilememektedir ve açıkça görüldüğü gibi COVID-19 pandemisinin ülkemizdeki yükü Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerden çok daha ağırdır.”

Paylaş