İYİ Parti’den Fahrettin Koca’ya ‘Beyaz reform’ tepkisi

İYİ Parti’den Fahrettin Koca’ya ‘Beyaz reform’ tepkisi

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’ni değerlendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Beyaz Reform” diye tanıttığı yeni yönetmelikte 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi (madde 38 hariç) hekim ve personelin kapsam dışı bırakıldığını, bu statüler için de gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Çıray, şunları kaydetti:

“Yayınlanan yönetmelikle aylık gelirde bir artış hedeflenmesine karşın, hekimlerimizin sürekli olarak dile getirdikleri tek kalemde, emekliliğe yansıyan temel maaş taleplerinin karşılanması yerine ücret kalemleri daha da artırılmıştır. Gelirlerinin hesaplanması bu kadar karmaşık olan ve ücretleri çeşitli kriterlerle parça parça ödenen bir başka meslek grubu daha yoktur.

Üstelik maaşa eklenen sabit ödemeye, taban ödeme ve teşvik ödemesi adı altında, yine hekimlerin performanslarına bağlı olan bir başka ödeme eklediniz. Taban ve teşvik ödemeleri, kesintileri olabilen ödemeler olup maalesef halen hekimlerin tek kalem maaş taleplerine rağmen aylık gelirlerinin büyük bir kısmı, her ay miktarı belirsiz ve değişken olarak başka meslek gruplarında olmayan performansa dayalı olarak hesaplanacaktır. Güya performans siteminin fişini çekecektiniz. Ama merak etmeyin, siz performansın fişini çekemediniz ama sağlık çalışanları sizin fişinizi çekecek.”

 TORPİL, BASKI VE TEHDİT İDDİASI

Aytun Çıray, teşvik ödemesinin hizmete katkı, verimlilik, finansal sürdürülebilirliği sağlama ile özellikle hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi subjektif; torpil, kayırma ve baskı unsuru olabilecek kriterleri olduğunu savundu. Taban ödemenin disiplin cezalarında bir ile üç ay arasında değişen sürelerce kesilecek olmasının hem Anayasa’nın “cezaların kanunla düzenlenmesi” amir hükmüne aykırı olduğunu hem de hekimleri gelirleri ile tehdit ettiğini ve rahatlıkla kötüye kullanılabileceğini ileri sürdü. Bunun hukukun “tek suça tek ceza” ilkesine aykırı olduğunu da belirten Çıray’ın açıklaması şöyle:

“Bu yönetmelikle hekimlerin gelirlerini artırmak için mesai dışı çalışmaları istenmektedir. Hekimlerin Anayasa’dan kaynaklanan dinlenme hakları çalışılan süreden sayılmamakta ve izin kullanan hekimlerin ücretlerinde kesinti olmaktadır. Bu, yine hekimlere özgü bir haksızlıktır. Bu yönetmelikle yurt dışı kongre izinleri kapsama alınmamış olup sağlık raporlarında 7 gün, yıllık izinlerde de aylık 12 günden sonra kesinti devam etmektedir. Yıllık izinler çalışılan süreden sayılmalıdır. Sonuç olarak, hekimlerin asli beklentisi olan tek kalemde, temel ve emekliliğe yansıyan maaş talebine yanıt vermeyen, performansın fişini çekmiş olduğu söylenen, ancak ek ödemenin yine performans kriterleri ile sadece ismi değiştirilerek yapıldığı, ağır iş yükü üzerinden devam eden ve bir yenilik olarak disiplin kriterini de baskı unsuru olarak getiren, tüm hekimleri kapsamayan bu yönetmelik beklentileri karşılamamaktadır.

Hekimlerimiz, aylardır sağlık sisteminin düzeltilmesi için taleplerini iletiyorlar. Hekim maaşları, özlük hakları, sağlıkta şiddet, malpraktis gibi konularda kazanımlar elde etmek için, kurdukları sendikaların çatısı altında birleşerek haklarını arıyorlar. Ama sizin ‘Beyaz Reform’unuz da diğer vaatleriniz gibi kof çıktı. Sayın Koca, hekimlerin umutlarıyla oynamaktan, meslektaşlarınıza zulmetmekten bıkmadınız mı?”

Paylaş