Dünyanın en mutlu ülkeleri listesini yayımladı. Finlandiya yine 1. olurken Türkiye 106. sıraya geriledi.

Dünyanın en mutlu ülkeleri listesini yayımladı. Finlandiya yine 1. olurken Türkiye 106. sıraya geriledi.

Birleşmiş Milletler (BM), 2023 için dünyanın en mutlu ülkeleri listesini yayımladı. Finlandiya yine 1. olurken Türkiye 106. sıraya geriledi.

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın Gallup Dünya Anketi’nde elde edilen verilere dayanarak her bahar yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu’nda Finlandiya üst üste altıncı kez ipi göğüsledi.

Mutluluk endeksi, 150’den fazla ülkede yurttaşlardan o ülkede yaşamakla ilgili deneyimlerini sıralamalarının istendiği anketin verileriyle her ülkenin GSYİH’si, yaşam beklentisi, cömertliği, sosyal desteği, özgürlük ve yolsuzluk seviyelerinin değerlendirilmesine dayandırılıyor.

İskandinav hegemonyası

Düşük suç oranları, bol miktarda doğal güzellik, topluluk ve işbirliğine verilen önem, evrensel sağlık hizmetleri ve yoksulluk içinde yaşayanlarının oranının düşüklüğünden hareketle Finlandiya halkının mutluluk şampiyonu olduğu sonucuna ulaşıldı.

Listenin en üstünü İskandinav ülkeleri kapladı. Finlandiya’yı ikinci ve üçüncü en mutlu ülkeler olarak Danimarka ve İzlanda takip ederken, İsveç ve Norveç altıncı ve yedinci sıraları aldı.

En mutlu 10 ülkeden 8’i Avrupa’dan çıktı. Diğer 2 ülke İsrail ile Yeni Zelanda oldu.

Listenin diğer ucunda, (0’dan 10’a uzanan bir ölçekte) ortalama yaşam değerlendirmeleri en mutlu 10 ülkeden 5 puan daha düşük olan Afganistan ve Lübnan, en mutsuz iki ülke olmaya devam etti.

137 ülkenin yer aldığı bu yılki listede 106. sıraya gerileyerek Ukrayna, Irak, Filistin, İran, Burkino Faso’nun gerisinde kalan Türkiye; Mısır, Ürdün ve Kenya’nın ise önünde yer aldı.

2019’da 79. sıradayken 2020’de 93. ve 2021’de 104. sıraya gerileyen Türkiye’ye dair 2022 verilerinin henüz elde edilemediği, değerlendirmenin 2020 ve 2021 yıllarındaki anket sonuçları üzerinden yapıldığı belirtildi.

Paylaş