Türkiye Bankalar Birliği: 230 firmanın 73.1 milyar TL’lik borcu yeniden yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği: 230 firmanın 73.1 milyar TL’lik borcu yeniden yapılandırıldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Ekim 2019-Eylül 2021 aralığında büyük ölçekli 230 firmayla 73,1 milyar TL tutarında yeniden yapılandırma anlaşması yapıldı. Söz konusu firmalar en çok imalat sanayi, inşaat ve perakende sektöründe faaliyet gösteriyor.

TBB’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, küçük ölçekli 32 firmayla da Kasım 2019-Eylül 2021 döneminde 396 milyon TL yeniden yapılandırma yapıldığı belirtildi.

En çok imalat sanayi, inşaat ve perakende

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) yapılan büyük ölçekli firmaların faaliyette bulunduğu alanların başında imalat sanayi, inşaat ve perakende geldi.

Buna göre, FYYS bağıtlanan firmalardan 51’i imalat sanayi, 34’ü inşaat, 28’i toptan ve perakende ticaret, 23’ü de turizm sektöründe.

Söz konusu firmaların 86’sı İstanbul’da, 38’i Batı Anadolu’da ve 25’i Akdeniz’de.

Diğer yandan, Kasım 2019-Eylül 2021 dönemi içinde FYYS bağıtlanan firmalardan dokuzu toptan ve perakende ticaret, yedisi inşaat, altısı imalat sanayinde faaliyet gösterdi. Bu firmaların 13’ü İstanbul’da, beşi Doğu Marmara’da, dördü de Batı Karadeniz’de.

Paylaş