Merkez Bankası (TCMB) açıkladı: Kredi kartı faizlerinde aralıkta değişiklik olmayacak!

Merkez Bankası (TCMB) açıkladı: Kredi kartı faizlerinde aralıkta değişiklik olmayacak!

Politika faizini yüzde 40’a çıkaran Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında aralık ayında değişiklik olmayacağını duyurdu.

Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinde aralık ayında artırım yapılmayacağını bildirdi.

TCMB’den yapılan açıklama şöyle:

“Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.

Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır.

Buna göre; kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir.

Aralık ayı için referans oran, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

REESKONT KREDİLERİNDE İSKONTO ORANI AZAMİ YÜZDE 25,93’TE SABİT TUTULDU

TCMB İhracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı ilgilil açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93’te sabit tutulmuştur.

21 Temmuz 2023 ve 12 Eylül 2023 tarihlerinde ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullanım limitinde yapılan güncellemelerle günlük limitler önceki düzeyine göre toplamda 10 kat artırılarak 3 milyar TL seviyesine yükseltilmişti.

Ayrıca, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılmış ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutulmuştu.

Bu düzenlemeyle TCMB, ihracatçı firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmektedir.

Paylaş