İş Bankası Müdürü Hakan Aran: ‘Alınan kararlarla yeni ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik’

İş Bankası Müdürü Hakan Aran: ‘Alınan kararlarla yeni ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik’

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Alınan tedbirlerle beraber Yeni Ekonomi Modeli’nin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik. Faiz indirimi krediye daha ucuza erişebiliyorsanız işe yarar. Eğer kredi ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur” dedi.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran 2. Finansın Geleceği Zirvesi’nde konuştu.
Büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için kredilendirmenin seçici yapılıyor olması ve verimli yatırımların finanse edilmesi gerektiğini belirten Aran “bunun mümkün olmadığı durumlarda banka kredileriyle bankacılık sektörüyle büyüme arasındaki ilişki zayıflamaktadır” dedi.

“FAİZ İNDİRİMİ KREDİYE DAHA UCUZA ERİŞEBİLİYORSANIZ İŞE YARAR”
Uygulanan politikaların bankacılık sektöründe riskleri artırdığına dikkat çeken Aran “Yeni Ekonomi Modeli’nin öngördüğü büyüme ve istihdamdan yana net tercih belirtilen ve bunu destekleyen politikalardan bahsetmiyorum. Tam tersine bu politikanın uygulanmasını da engelleyen makro ihtiyati tedbirleri kast ediyorum.

Alınan tedbirlerle beraber Yeni Ekonomi Modeli’nin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik. Faiz indirimi krediye daha ucuza erişebiliyorsanız işe yarar. Eğer kredi ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur. Amacımız krediyi erişilebilir kılmak, bunu yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarımız olduğunu ifade edeyim” şeklinde konuştu.

Aran sektör olarak görevlerinin salt büyümeyi değil, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek olması gerektiğini dile getirdi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ da zirvede yaptığı konuşmada bankalar olarak büyümeyi finanse edecek güçte olduklarını belirtti. Baştuğ yatırımları artırmak için enflasyonsuz ortamda sağlıklı büyümek gerektiğini ifade etti.

Paylaş