Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75’i aştı

Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75’i aştı

Metropoll Araştırma’nın temmuz ayı anketinde Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75,5 olarak ölçüldü.

Türkiye’nin Nabzı Temmuz ayı araştırması; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında toplam 2091 kişi ile yapıldı. Araştırma; 0,95 güven sınırları içinde +/-2,10 hata payı ile CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu

Paylaş