BİSAM açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti ezdi geçti

BİSAM açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti ezdi geçti

BİSAM eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı asgari ücretle aradaki farkı iyice açtı. Günlük sadece süt ve süt ürünleri için yapılması gereken harcama tutarı 80 lirayı geçti. Sağlıklı beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı en az 243 lira.

BİSAM eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Açlık sınırı asgari ücretle aradaki farkı iyice açtı. Günlük sadece süt ve süt ürünleri için yapılması gereken harcama tutarı 80 lirayı geçti. Sağlıklı beslenmek için günlük yapılması gereken harcama tutarı en az 243 lira.

BİSAM açlık sınırını TÜİK verileri, İstanbul Halk Ekmek, zincir market fiyatları ve hekimler tarafından hazırlanan beslenme kalıbı üzerinden hazırladıklarını hatırlatarak şunları açıkladı:

Do¨rt kis¸ilik bir ailenin sagˆlıklı ve dengeli beslenmesi ic¸in aylık yapması gereken harcama tutarı Eylu¨l 2022 ic¸in 7 bin 300 liradır. Bu harcama tutarı sadece gıda ic¸in yapılması gereken minimum tutardır. Ac¸lık sınırı u¨zerinden hanehalkı tu¨ketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuc¸larına go¨re ise yoksulluk sınırı 25 bin 252 lira olarak gerc¸ekles¸mis¸tir.

Sagˆlıklı beslenmek ic¸in her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık go¨stermektedir. Yetis¸kin bir erkegˆin sagˆlıklı ve dengeli beslenmesi ic¸in tu¨ketmesi gereken gıdaların aylık kars¸ılıgˆı 2.001 liradır. Bu degˆer yetis¸kin bir kadın ic¸in 1.888, 15-18 yas¸ bir genc¸ ic¸in 2.061, 4-6 yas¸ arası bir c¸ocuk ic¸in 1.351 liradır. Sagˆlıklı bir bic¸imde beslenmenin toplam aile bu¨tc¸esine maliyeti ise 7 bin 300 lira olarak tespit edilmis¸tir. Bu tutar so¨z konusu ailenin sadece gıda ic¸in yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Egˆitim, sagˆlık, barınma, egˆlence, ısınma, ulas¸ım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 25 bin 252 liraya ulas¸maktadır.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN EN ÖNEMLİ HARCAMA KALEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Gu¨nlu¨k harcamalarda Eylu¨l 2022’de en yu¨ksek maliyet grubunu su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri grubu 80.52 liralık harcama gereksinimi ile olus¸turmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu ic¸in yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 40.71 liradır. Sebze ve meyve ic¸in yapılması gereken gu¨nlu¨k harcama tutarı ise 45.70 liraya ulas¸tı. Ekmek ic¸in yapılması gereken harcama tutarı gu¨nlu¨k 23.41 liradır. Katı yagˆ ve sıvı yagˆ ise 16.07 liralık masraf yapılması gereken u¨ru¨n gruplarıdır. Yumurta ic¸in 6.17, s¸eker, bal, rec¸el ve pekmez ic¸in ise 8,02 lira harcama yapılması gerekmektedir.

Sagˆlıklı beslenmek ic¸in her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık go¨stermektedir. Yetis¸kin bir erkegˆin sagˆlıklı ve dengeli beslenmesi ic¸in tu¨ketmesi gereken gıdaların aylık kars¸ılıgˆı 2.001 liradır. Bu degˆer yetis¸kin bir kadın ic¸in 1.888, 15-18 yas¸ bir genc¸ ic¸in 2.061, 4-6 yas¸ arası bir c¸ocuk ic¸in 1.351 liradır. Sagˆlıklı bir bic¸imde beslenmenin toplam aile bu¨tc¸esine maliyeti ise 7 bin 300 lira olarak tespit edilmis¸tir. Bu tutar so¨z konusu ailenin sadece gıda ic¸in yapması gereken zorunlu harcama tutardır. Egˆitim, sagˆlık, barınma, egˆlence, ısınma, ulas¸ım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 25 bin 252 liraya ulas¸maktadır.

SAĞLIKLI BESLENME İÇİN EN ÖNEMLİ HARCAMA KALEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Gu¨nlu¨k harcamalarda Eylu¨l 2022’de en yu¨ksek maliyet grubunu su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri grubu 80.52 liralık harcama gereksinimi ile olus¸turmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu ic¸in yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 40.71 liradır. Sebze ve meyve ic¸in yapılması gereken gu¨nlu¨k harcama tutarı ise 45.70 liraya ulas¸tı. Ekmek ic¸in yapılması gereken harcama tutarı gu¨nlu¨k 23.41 liradır. Katı yagˆ ve sıvı yagˆ ise 16.07 liralık masraf yapılması gereken u¨ru¨n gruplarıdır. Yumurta ic¸in 6.17, s¸eker, bal, rec¸el ve pekmez ic¸in ise 8,02 lira harcama yapılması gerekmektedir.

AİLE BİREYİNE GÖRE HARCAMA GEREKSİNİMİ
Her bir aile ferdinin sagˆlıklı beslenmesi ic¸in gereksinim duydugˆu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık go¨stermektedir. O¨rnegˆin tu¨ketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek ac¸ısından anlamlı du¨zeyde farklıdır. Su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri tu¨ketiminde 10-18 yas¸ arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetis¸kin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yas¸ grubu ic¸in daha o¨nemlidir. Gu¨nlu¨k 243.35 liralık harcama ic¸inde en maliyetli tu¨ketim 22.49 lira ile 10-18 yas¸ arası bir gencin tu¨ketmesi gereken su¨t ve su¨t u¨ru¨nleri miktarıdır. 4-6 yas¸ arası bir c¸ocugˆun tu¨ketmesi gereken yumurta miktarı yetis¸kinlerden fazladır.

Paylaş