Bankacılıkta şeriat teklifi

Bankacılıkta şeriat teklifi

Katılım finans kuruluşlarına ilişkin teklif hazırlayan iktidar, oluşturulacak üç kişilik komitede iki üyenin İslam hukuku alanında doktora yapmış olmasını istedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aldığı seçimlerin yenilenmesi kararının ardından kısa süre sonra gündemindeki teklifleri hayata geçirerek çalışmalarını noktalayacak TBMM’de tartışmalı düzenlemeler gündeme geliyor.

Son dönemde seçim rüşveti niteliğinde çok sayıda teklifi hayata geçiren AKP, yasama çalışmalarının tamamlanmasına kısa süre kala katılım finans kuruluşlarını gündemine aldı. Faizsiz finans prensipleri ile çalıştıkları bildirilen ve zaman zaman “helal kazanç” olarak da adlandırılan bu kuruluşlara yönelik yeni bir birlik kurulmasını öngören iktidar, teklifte dikkati çekici hükümlere yer veriyor.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifle, katılım finans kuruluşlarının faaliyetlerinin katılım finans esaslarına uyumunu sağlamak üzere kanunda çeşitli mekanizmalar tanımlanıyor. Katılım finans kuruluşları için ‘birlik’ öngörülen teklifte, bu kuruluşların oluşturulacak Kurul tarafından belirlenen katılım finans esas ve standartlarına göre faaliyet göstereceği vurgulanıyor.

İSLAM HUKUKU

Teklifi göre, Katılım Finans Kuruluşları Birliği’nin bir de danışma komitesi olacak. Danışma komitesi üyelerinin ‘en az’ üçte ikisi için İslam hukuku alanında, diğer üyeler için iktisat, işletme, finans veya İslam iktisadı veya finansı alanlarında doktora derecesine ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olması şartı aranacak.

Komitenin, katılım finans kuruluşlarının üst yönetimlerinin etkisinden uzak ve bağımsız şekilde çalışacağı öne sürülen teklifte, sahte katılım kuruluşlarına da değinildi. Buna göre, katılım finans kuruluşları dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, doğrudan veya dolaylı olarak bu kanunla düzenlenen bir katılım finans kuruluşu olduğu veya katılım finans kuruluşu gibi faaliyet gösterdiği izlenimini doğuracak ticaret unvanı, belge ve ilan kullanamayacak.

Teklifte, oluşturulacak birlik kurulunun kamu kurumları ile ilişkisine de yer verildi. Kurul, görevlerini yerine getirirken resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerden görev alanı ile sınırlı olmak üzere belge, bilgi ve görüş isteyebilecek.

Paylaş