6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillere satış kısıtlaması getirildi

6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillere satış kısıtlaması getirildi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te 16 Ağustos’ta yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı, bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te 16 Ağustos’ta yapılan düzenlemeye göre ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı, bu taşıtların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şartlar sağlanmadan ticari faaliyet çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023’e kadar yapılamayacak.

16 Ağustos’tan önce ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle ilgilenenler adına tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı için bu kişilere tanınan süre 15 Eylül’de sona erecek. Bu tarihten sonra 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden bu taşıtların pazarlama ve satışı 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılamayacak.

15 EYLÜL’DE DENETİMLER BAŞLAYACAK

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlere getirilen pazarlama ve satış kısıtlaması denetimlerine 15 Eylül itibarıyla başlanacak. Kamuoyunda 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması olarak bilinen düzenlemeye yönelik denetimler Ticaret Bakanlığı’nca üç farklı kanal üzerinden gerçekleştirilecek.

SATIŞ KAYITLARI GÜNLÜK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Türkiye Noterler Birliği tarafından tüm ayrıntılarıyla Ticaret Bakanlığı’na iletilen ikinci el motorlu kara taşıtı satış kayıtları günlük olarak takip edilecek. Bilgi sistemi üzerinden günlük olarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altında yapılan satışlar, sorgulama ekranları aracılığıyla takip ve kontrol edilecek. Bu çerçevede yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin pazarlama ve satış kısıtlaması dahilindeki her bir satışına doğrudan idari para cezası uygulanacak. Ticari faaliyet çerçevesinde (bir yılda 3’ten fazla satış yapan) yetki belgesi olmadan doğrudan veya vekaleten otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki satışları tespit edilecek ve söz konusu satışlara ilişkin izahat talep edilecek. Yapılan inceleme neticesinde ticari faaliyet çerçevesinde yapıldığı tespit edilen bu tür satışların her biri için satış yapan gerçek veya tüzel kişilere idari para cezası uygulanacak. Bu kişilere ayrıca yetki belgesi bulunmaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunmaktan da idari para cezası verilecek.

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet çerçevesinde otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor. Satış kayıtları üzerinden Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak denetimler çerçevesinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında da ayrıca idari para cezası uygulanacak.

İŞYERLERİ DENETLENECEK

15 Eylül sonrasında Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde işyeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek işyeri denetimleri belirli aralıklarla bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmeler nezdinde devam edecek. Ayrıca 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasında taşıtların satış veya pazarlamasının yapıldığına yönelik şikayetler çerçevesinde Ticaret İl Müdürlükleri tarafından doğrudan işyeri denetimleri gerçekleştirilecek. 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması dahilindeki taşıtların bu işletmelerde pazarlanmasına yönelik faaliyetlerin tespit edilmesi halinde durum tutanak altına alınarak, düzenlemeye aykırılık teşkil eden hususu destekleyici bilgi ve belgeler ile Ticaret Bakanlığına iletilecek. Ticaret İl Müdürlükleri tarafından Ticaret Bakanlığına iletilen tutanak ve diğer bilgi ve belgeler üzerinden yapılacak inceleme neticesinde mevzuata aykırı hareket edenler hakkında her bir satış için ayrı ayrı idari para cezası uygulanacak.

TAŞIT İLANLARI DENETLENECEK

İlan sitelerinde pazarlaması yapılan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek, söz konusu pazarlama ve satış faaliyetleri takip edilecek. Yapılan takip, kontrol ve denetimler neticesinde 6 ay ve 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı hareket eden oto galericiler, araç kiralama firmaları, yetkili bayiler ile ticari faaliyet çerçevesinde satış yapan tüm gerçek veya tüzel kişilere her bir satış için ayrı ayrı olmak üzere idari para cezası uygulanacak.

Paylaş