Sağlık emekçileri iş bıraktı: Tek günü kapsayan son eylemimiz, daha uzunları olacak

Sağlık emekçileri iş bıraktı: Tek günü kapsayan son eylemimiz, daha uzunları olacak

Sağlık emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle yurt genelinde iş bırakma eylemi yaptı. AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Hassasiyetlerimiz karşılık buluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Acil gündemle toplanan ve eyleme katılan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), toplumun daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi adına, mücadeleye ve kapsayıcı girişimler ile hak aramaya devam etme kararı aldı. AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Hassasiyetlerimiz karşılık buluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Özer, geri çekilen kanun taslağında aile hekimliği çalışanlarının yok sayıldığını anımsatarak “27 bin aile hekimi ve 24 bin aile sağlığı çalışanını yok sayan hiçbir işleyiş bizi alacağımız kararlardan geri çeviremeyecektir” diye konuştu.

Özer şöyle devam etti:

“Bir günlük iş bırakma kararları sıradanlaşmış ve gerek kamuoyu gerekse muhataplarımızda bir etki karşılığı bulmamıştır. STK çalışma grubunda üç gün iş bırakma önerimiz ele alındı, sendika ve meslek örgütleri ile etkin ve kapsayıcı eylem için çalışmalarımıza devam etme kararlılığındayız.”

Paylaş