14 Ekim 2019 Pazartesi

YSK, İstanbul için gerekçeli kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesine ilişkin gerekçeli kararı açıkladı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 19:32
YSK, İstanbul için gerekçeli kararını açıkladı

 

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesi açıklandı. YSK'nın seçim iptaline ilişkin gerekçeli kararı 250 sayfadan oluşuyor. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara da yer verilirken, gerekçede 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı açıklandı.

YSK'nın gerekçeli kararında KHK'lı 6 sandık başkanı ve 3 sandık görevlisi olduğu belirtilirken, 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edildi.

"Sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlere itibar edilmesinin mümkün bulunmaması..."
Gerekçede, "Etkili sayıdaki sandıkta, sandık kurulu başkanlarının kanun hükümlerine aykırı olarak görevlendirilmesi ve kanuna aykırı şekilde oluşan sandık kurullarının yaptığı seçim iş ve işlemlerine itibar edilmesinin mümkün bulunmaması hususu ile" ifadesine yer verildi.

Gerekçede "377 adet kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölülerin yerine oy kullanıldığı, 41 sandıkta tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan
kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir" denilirken, bu şekilde 'oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy
kullandığı' tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu belirtildi.

"Seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir"
108 sandıkta sayım döküm cetveli bulunmadığı belirtilen gerekçede, bu sandıklarda toplam oy kullanan seçmen sayısının 30 bin 281 belirtildi. Gerekçede "Seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olması, bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenilirliğini ciddi biçimde zedelemektedir" denildi.

YSK gerekçesinde 300 binden fazla şüpheli oy kullanıldığı ve aradaki farkın 20 katı olduğu ifade edildi.

Kısa kararda yok, gerekçeli kararda var
YSK üyesi Cengiz Topaktaş, muhalefet şerhinde gerekçeli kararda yazılan döküm cetvellerindeki uygunsuzluklara, kısa kararda yazılmamasına rağmen, gerekçeli kararda yer verildiğini ve bu yüzden şerh düşerken "karşı oy gerekçesi yazmaya gerek görmediğini" belirtti.

Diğer bir YSK üyesi Yunus Aykın ise, gerekçeli karara düştüğü muhalefet şerhinde "Gerçekleştiği iddia edilen olaylar ve ileri sürülen hukuki sebeplerin seçimin sonucuna müessir olmadığından, itirazın reddi gerektiği görüşüyle aksi yönde verilen karara katılmıyorum" dedi.

"601 kısıtlı seçmen hakkındaki kararın UYAP'a girmemesi ilçe seçim kurulunun suçu değil"

Yunus Aykın, 601 kısıtlı seçmenin oy kullanmasının bu kişiler hakkındaki kısıtlılık kararının UYAP sistemine girilmemesinden kaynaklandığını belirterek, ilçe seçim kurullarının konuya ilişkin bir hatası bulunmadığını savundu. Aykın yazdığı muhalefet şerhinde şu ifadeleri kullandı:

"601 Kısıtlı Seçmenin Oy Kullandığı İddiasına gelince:

Askıya çıkan muhtarlık bölgesi askı listeleri itiraz sürelerinin bitmesi ve itiraz üzerine verilen kararların kütüğe işlenmesinden sonra elde edilen kütükten sandık bölgesi askı listeleri oluşturulmuştur. Sandık bölgesi askı listelerinin dökümleri alınmadan önce Güncelleştirme Genelgesinin 14. maddesi uyarınca da 23 Mart 2019 Cumartesi günü, Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre kısıtlı olan seçmenler (4721 sayılı Kanunun 405 ve 406. maddelerine göre), hakkında Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce sandık seçmen listelerine “oy kullanamaz” şerhi düşülmüştür.

Haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgilerin, kararı veren mahkemelerce UYAP sistemine girilmemesi nedeniyle Adalet Bakanlığınca gönderilen listelerde ismi yer almayanların sandık seçmen listesinde oy kullanabilir durumda görülmeleri nedeniyle seçim kurullarına yüklenebilecek bir kusur yoktur."

YSK Başkanı Sadi Güven'in muhalefet şerhi: Sandık başkanına itiraz edilen 754 sandığın 750'sinde AK Parti görevlisi vardı

YSK’nın iptal kararına karşı oy kullanan YSK Başkanı Sadi Güven, yazdığı muhalefet şerhinde AKP’nin itiraz konusu yaptığı sayım, döküm cetvelleri arasındaki usulsüzlük iddiaları, sandık kurulu başkanının seçiminde yaşanan usulsüzlükler ve kısıtlı seçmen iddialarına değindi.

Güven, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline gerekçe olan bazı sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı şekilde belirlendiği kararına “Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez” sözleriyle karşı çıktı.

"Sandık başkanına itiraz edilen 754 sandığın 750'sinde AK Parti görevlisi vardı"

Bazı sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı bir biçimde seçildiğinin kesin olarak belirlendiğini ancak bunun iptale gerekçe oluşturmayacağının savunan Güven “Dosyadaki belgelere göre; kamu çalışanı olmadığı halde sandık başkanı olarak görev yapan 754 kişinin görev yaptığı sandıkların 750 tanesinde Adalet ve Kalkınma Partili üye görev yapmış olup bu sandıklara 1.104 üye vermekle 354 sandıkta iki üye ile temsil edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi de aynı sandıkların 3 tanesine üye vermemiş, 28 üye göreve gelmemiş, diğer 723 sandıkta üyesi görev yapmıştır. Aynı sandıklara toplamda 979 üye veren Cumhuriyet Halk Partisinin de 256 sandıkta iki üyesi görev yapmıştır. Bu sandıklarda ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti, Demokratik Sol Parti, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Partili ve Vatan Partili üyeler de görev yapmıştır. Sayım döküm cetvelinin olmadığı 22 sandıkta ise başkan hariç Ak Parti 36, Cumhuriyet Halk Partisi 33, Halkların Demokratik Partisi 12, Saadet Partisi 12, İyi Parti 1, seçmen 5 üye ve 22 memur üye görev yapmıştır. Bazı partilerin bir sandıkta ikişer üyesi görev yapmıştır” bilgisini paylaştı. Güven şöyle devam etti:

“Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. Sandık kurullarının kuruluşuna ilişkin işlemlerin kesinleşmesinden sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimden sonra o seçimlerin iptali için tek başına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülemez. 298 sayılı Kanunun 21 ve 23. maddeleri gereği 5 kişisi siyasi parti temsilcisi olup 7 kişiden oluşan sandık kurulunda siyasi partili üyelerle birlikte görev yapan usulsüz atanmış sandık kurulu başkanının 31 Mart 2019 günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin maddi hatalar giderilip geçersiz oyların tamamının yeniden sayılması karşısında tek başına seçimin neticesine tesir ettiğine ilişkin seçimin iptalini gerektirir tespit olmadığından sayın çoğunluğun seçimin iptali ile yenilenmesine ilişkin kararına katılınamamıştır.”

Mustafakemalpaşa hatırlatması

İyi Parti'nin sandık başkanları seçimindeki usulsüzlük nedeniyle Bursa Mustafakemalpaşa ilçesindeki itirazına yönelik YSK'nın verdiği red kararına atıfta bulunan Güven, "Yüksek Seçim Kurulu Mustafakemalpaşa İlçesinde sandık kurulu başkanının “belediyede çalışan müdür ve müdür yardımcılarından oluştuğu bu durumun tam kanunsuzluk hali olduğu ve bu sandıklarda seçim iptali söz konusu olduğu halde seçim sonuçlarının değişeceğini belirterek seçimin iptali ile yenilenmesi” iddiası üzerine sandık kurulu başkanının çalıştığı kurumun niteliği ile ilgili değerlendirmeye girmeden sandık kurullarının teşkiline ilişkin itirazın Yüksek Seçim Kurulunun 2018/1105 sayılı seçim takvimine göre 02 Mart 2019 tarihinde kesin olarak karara bağlanması nedeniyle tam kanunsuzluk iddiasına ilişkin talebin reddine karar vermiştir" diye kaydetti.

Sayım döküm cetvellerinin imzasız olması

AKP’nin itirazında 60 bin 176 seçmenin usulsüz şekilde oy kullandığı iddiasının aksine usulsüz şekilde oy kullandığı belirlenen kişi sayısının 706 olduğunu belirten Güven, bu durumun sonuca etkili görülmemesi nedeniyle iptal nedeni sayılmadığını ifade etti.

Güven, AKP’nin imzasız sayım döküm cetvellerine ilişkin itirazına yönelik olarak, söz konusu sandıkların tamamına yakınında AKP’nin görevlisinin bulunduğu, cetvellerin imzasız olmasından ziyade sonuç tutanağının sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanmasına müteakip ilçe ve il birleştirme tutanaklarına ve dolayısıyla SEÇSİS sistemine doğru aktarılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. “İmzasız 101 sayım döküm cetvelinin tamamında başkan ve memur üye ile birlikte Ak Parti ve üç sandık hariç CHP tüm sandıklara üye vermiş olup hatta Adalet ve Kalkınma Partisi 145, Cumhuriyet Halk Partisi 120 olmak üzere bazı sandıklarda 1’den fazla üye ile temsil edilmişlerdir” diyen Güven muhalefet şerhinde “imzasız sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları uyumlu olup seçim iptal nedeni olabilecek bir uyumsuzluk görülmemiştir” ifadesini kullandı.

İtiraz edilmedi

Güven, “Sayım döküm cetveli olmayan 22 sandıkta görev yapan sandık kurulu üyeleri aynı sandıklarda diğer seçim türüne ait 19 sandığın sayım döküm cetvellerini ve 22 sandığın sandık sonuç tutanağını doldurduğuna ve tutanak defterine bir itiraz yapılmadığına göre siyasi partilerin müşahitlerinin ve oy verme yerinde hazır bulunanların huzurunda oy sayım ve döküm işleminin yapılmış olması karşısında sayım ve dökümün sandık başında denetlendiğinin ve buna göre sandık sonuç tutanağının tanzim edildiğinin kabulü gerekmekle bu eksiklikler tüm kurulca iptal nedeni olarak görülmemiştir. Maddi hatalarla ve kaydırmalarla ilgili usulsüzlükler giderilerek, SEÇSİS’e işlendiğinden iptal nedeni kabul edilmemiştir” dedi.

KHK itirazı

KHK ile kamu görevine son verilen kişilerin oy kullanmasına yönelik itiraza da muhalefet şerhinde yer veren Güven, Prof. İbrahim Kaboğlu’nun milletvekili seçilmesine yönelik olarak yapılan itirazda alınan YSK kararını emsal gösterdi. Güven, “Seçilme hakkı olan kişi için seçme hakkı olmadığı söylenemez. Kaldı ki Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenler 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi ile 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin tamamında oy kullanmış olup Adalet ve Kalkınma Partisinin bu itirazı iki sayın üyemizin muhalefeti ile ve çoğunluk kararı ile iptal nedeni olarak değerlendirilmemiştir” sözlerini kaydetti.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  
  www.altiokhaber.com Twitter

  www.altiokhaber.com

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz: