18 Ocak 2020 Cumartesi

O tutanaklar kaldırıldı

AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın TBMM Genel Kurulu’nda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e yönelik kullandığı ağır küfürleri de içeren tutanaklar, TBMM’nin resmi internet sitesinden kaldırıldı.

01 Mayıs 2013 Çarşamba 14:29
O tutanaklar kaldırıldı

ANKARA - AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın TBMM Genel Kurulu’nda CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’e yönelik kullandığı ağır küfürleri de içeren tutanaklar, TBMM’nin resmi internet sitesinden kaldırıldı. 


CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in konuşmalarının ardından çıkan kavgaya ilişkin konuşmalar TBMM kayıtlarına, 98. oturumunda tutanaklara da yansımıştı. Ağır küfürlerin bulunduğu tutanaklar, TBMM Başkanvekili Meral Akşener’in ara vermesine kadar olan bölümü kapsıyordu. Ancak, Ak Parti’li Aslan’ın, “Senin a... k...! Senin a... k... Soytarı, köpek, şerefsiz! O... Ç...! P.. k...! P.. k...! Satılık köpek! Şerefsiz! Senin a...s...!” ifadelerinin de yer aldığı o tutanaklar düne kadar yer almasına karşın bugün TBMM’nin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Sitede son tutanak olarak 25 Nisan 2013 tarihli 97. Birleşimin kayıtları yer alıyor. Tutanakların hangi gerekçeyle kaldırıldığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 

-İŞTE O TUTANAKLAR- 

Söz konusu tutanaklarda, Tunceli Milletvekili Genç’in, “İç Tüzük’ün 58’inci maddesine göre, geçen birleşimde tutanağa geçen bir ifademi açıklamak istiyorum” sözleriyle başlayan görüşmelerin kayıtları şöyle yer almıştı: 

“AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - İşimiz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Hangi ifadenizi düzelteceksiniz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, efendim, orada, Atatürk’le ilgili, Fatma Şahin’le ilgili bir beyanatımda bir ters anlaşılma olmuş, onu açıklayayım. 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, yalnız, biraz zaman verirseniz… 
BAŞKAN - Yok, yani sistemimiz nasılsa… 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ama, şimdi, geçen gün dört dakika verdiler. 
BAŞKAN - Ben sisteme göre ne yapıyorsam onu yapıyorum, bana kural değiştirtmeyin. Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen hafta şu kürsüde yaptığım konuşmada Bakana bir soru sordum -Fatma Hanım’a- dedim ki: Senin acaba şu anda Bakan olarak oturduğun bina hangi holdingden ve kaç lira kira ödedin? 
İHSAN ŞENER (Ordu) - Ya, sen neyi düzeltiyorsun böylece! 
KAMER GENÇ (Devamla) - İkincisi: 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle sen bir dergi hazırlamışsın. 
İHSAN ŞENER (Ordu) - Bildiğin bir şey varsa onu söyle! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bu dergide Çanakkale Zaferi’ni… (AK PARTİ sıralarından gürültüler) 
OSMAN AŞKIN BAK (İstanbul) - Geç yerine be, geç yerine! 
BAŞKAN - Sayın Genç… 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, ne oluyor? Ne oluyor yani ya? (AK PARTİ sıralarından “Ayıp, ayıp” sesleri, gürültüler) 
Sayın Başkan, ne oluyor yani? Ne oluyor? Hayır, ne oluyor? Ne oluyor ya? Hayır, ne demek yani ya? 
İHSAN ŞENER (Ordu) - Ayıp! Ayıp! 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Ayıp ya, ayıp! 
BÜLENT TURAN (İstanbul) - Hâlâ ne yüzle konuşuyorsun! 
İHSAN ŞENER (Ordu) - Söyleyecek bir şeyin varsa söyle! Ayıp be! Ayıp be! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, ne ayıbı ya? Ayıp yapan sizsiniz ya! 
İHSAN ŞENER (Ordu) - Hâlâ konuşuyorsun, ne yüzsüz adamsın! Ayıp be! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ayıp yapan sizsiniz ya! Hayır, ayıp yapan sizsiniz! 
Sayın Başkan, bunların bir sükûnetini şey edin. 
BAŞKAN - Birleşime on dakika ara veriyorum. 
İKİNCİ OTURUM 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, benim, 58’inci maddeye göre istenen sözüm var. Yani, ya ben burada konuşacağım ya konuşacağım. Mümkün değil, bu benim İç Tüzük’tten kaynaklanan hakkım. Eğer AKP'lilerin saldırısından korkuyorsanız Meclisi o zaman tatil etmek zorundasınız. Ben burada konuşacağım çünkü beni konuşturmadılar… 
BAŞKAN - Şimdi, ben size konuşmayacaksınız dedim mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Ee tamam, Birleşimi açtınız… 
BAŞKAN - Demedim. Ben size baktım, yerinizde oturuyordunuz, ben de okudum. Şimdi buyurun. Yalnız, düzeltmek için geliyorsunuz, düzeltin lütfen. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Tamam, düzeltmek için. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir saniye. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Beni linç ettiler, bir bakalım ne konuşmuşum ben, millet bilsin. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, arkadaşımızı da dinleyelim, hatibin konuşmasını ben de duyamadım. Lütfen, sakin bir şekilde dinleyelim.Buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) - Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan, iki dakika veriyorsunuz. 
Şimdi, sevgili milletvekilleri, ey Türk halkı; ben, geçen hafta burada yaptığım konuşmada Fatma Şahin'e bir soru sordum, dedim ki: “Senin Bakanlığını kimden kiraladın, hangi holdingden kiraladın? Kaça kiraladın?” birinci sorum buydu. 
İkinci sorum: Ben, 18 Martta Çanakkale Zaferi için Çanakkale’ye gittim. Fatma Şahin bir dergi hazırlamış, dergin ön sözünü Fatma Şahin hazırlamış. Diyor ki o dergide: “Çanakkale Zaferi’ni kıymetli komutanlar kazanmıştır.” Ben de dedim ki: “Çanakkale Zaferi’ni kazanan Yüce Atatürk’tür. Niye Yüce Atatürk’ün lafını ağzınıza almadınız? O Yüce Atatürk olmasaydı acaba siz hangi devletin vatandaşı olurdunuz? Bu Atatürk’e neden bu kadar düşman gözüyle bakıyorsunuz?” Yani tarihî bir gerçeği de tespit ettirdim. 
MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Öyle demedin, demedin! 
BAŞKAN - Lütfen… 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bu tarihî gerçeğe göre, eğer Atatürk İstiklal Savaşı’nı kazanmasaydı… 
MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Ya, kıvırıyorsun! Yaşına yakışmıyor kıvırmak! 
KAMER GENÇ (Devamla) - … bu cumhuriyeti kurmasaydı, kadınlara bu hakları tanınmasaydı ne olurdu? Siz başka bir devletin vatandaşı olurdunuz. Çünkü Gaziantep'i Fransızlar işgal etmişti, Fransızların vatandaşı olurdunuz. 
MUHYETTİN AKSAK (Erzurum) - Kıvırma, kıvırma! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Eğer o inkılaplar, kadınlara verilen haklar olmasaydı Osmanlı Devleti'nde, ki -bir gerçeği şey ettim- Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz, fesli bir erkek önde gidiyor, 4 tane kara çarşaflı kadın arkasından gidiyor... (AK PARTİ sıralarından gürültüler)
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Aynı şeyleri söylüyor terbiyesiz adam! 
AHMET AYDIN (Adıyaman) - Hadi oradan! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ya şimdi… 
BAŞKAN - Lütfen… Sayın milletvekilleri… 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine!.. Terbiyesiz adam! 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Bilerek ortalığı karıştırma ya, bir dinle. 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, bunlar… 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine! 
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Otur yerine be! Sus! Ayıp be, ayıp! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, sen otur da… 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sen bir otur yerine! 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, şimdi sen otur da, sen otur! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… Lütfen… 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sen otur sen! Sen otur yerine! 
MUHARREM İNCE (Yalova) - Niye ortamı geriyorsunuz? 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, burada benim söylediğim, bir tarihî gerçeği kabul etmektir. 
ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hiçbir insanlık değerin yok senin, hiçbir insanlık değerin yok! 
BÜLENT TURAN (İstanbul) - İnsan mısın sen? (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… 
KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, yoksa ki, ben Fatma Şahin’e herhangi bir hakaret yapmamışım. 
ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hiçbir insanlık değeri yok mu sende? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ne demişim? Yani, o zaman Osmanlı Devleti'ndeki kadınların sahip olduğu statüye sahip olacaktınız. Bunu niye size şey ediyor? 
ŞUAY ALPAY (Elâzığ) - Hiç mi insanlık değerin yok senin, hiç mi insanlık değerin yok? 
KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, Fatma Şahin kendi Bakanlığıyla ilgili yönetmelikler çıkarmış, orada ‘Türk’ kelimesini çıkarmış, ‘Atatürk’ kelimesini çıkarmış. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Şimdi bunlar, hepsi ne demektir? Atatürk’e karşı özel bir kin niye kusuyorsunuz diyorum o zaman? 
BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim Sayın Genç. 
RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Otur yerine! 
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Ayıp ya, ayıp, ayıp, ayıp! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz? O zaman… 
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Sen mi oturtacaksın adamı, sen mi oturtacaksın Ramazan? 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Genç, lütfen… 
(AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan’ın kürsüye doğru yürümesi) 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sen konuşma! 
KAMER GENÇ (Devamla) - Sen hiç buraya gelme! (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen! 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Senin a... k...! Senin a... k... Soytarı, köpek, şerefsiz! 
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Dinleyin, dinleyin! 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - O... Ç...! P.. k...! P.. k...! Satılık köpek! Şerefsiz! 
(Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in kürsüdeki su bardağını fırlatması) 
ZEYİD ASLAN (Tokat) - Senin a...s...! 
(AK PARTİ ve CHP milletvekillerinin kürsü önünde birbirlerinin üzerine yürümesi) 
MUHAMMET RIZA YALÇINKAYA (Bartın) - Ayıp, ayıp! 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen… Sayın milletvekilleri… 
Birleşime on dakika ara veriyorum.” (ANKA) 

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  
  www.altiokhaber.com Twitter

  www.altiokhaber.com

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz: