AKP ve MHP’den ret: Kamu eczacılarının mali ve özlük hakları Komisyon’da kaldı!

AKP ve MHP’den ret: Kamu eczacılarının mali ve özlük hakları Komisyon’da kaldı!

Kamu eczacılarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi için CHP tarafından verilen önerge Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ ile AKP ve MHP’li milletvekillerinin reddiyle 9-9 eşitlikle sonuçlandı. Önerge, yeniden yapılan oylamada AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), kamu eczacılarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine dair TBMM Sağlık Komisyonu’na sunduğu önerge AKP ve MHP tarafından reddedildi.

CHP tarafından verilen önergenin gerekçe kısmında şu ifadeler yer aldı:

“1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 25. Birleşiminde, tüm partilerin uzlaşısı ve oy birliği ile görüşülmekte olan kanun teklifine ihdas edilen yeni maddeler ile sağlık çalışanlarının özlük haklarında ve maaşlarında bir kısım iyileştirilmelere gidilmiş ve bu iyileştirmelere kamuoyunda sevinçle karşılanmıştı. Ancak sonrasında, ilgili maddelerin geri çekilmesi büyük tepkilere sebep olmuştu.

Bugün 2/4485 Esas Numaralı Teklif ile getirilmek istenen düzenleme, o gün Meclis Genel Kurulu’nun oy birliği ile aldığı düzenlemenin gerisinde bir düzenlemedir. İlgili düzenlemenin tekrar Genel Kurul’un geçmişte oy birliği ile aldığı karar seviyesine çıkarılması Genel Kurul’un saygınlığının koruması açısından önem taşımaktadır.

Yine aynı şekilde, 1 Aralık 2021 tarihinde, tüm partilerin oy birliği ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emekli Sandığı Kanununun ek 84üncü maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılarak sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanların ilave ödemelerinin kesilmesini öngören düzenleme de yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak bugün gelinen noktada, Genel Kurul’un üzerinde uzlaştığı bir iyileştirmeden geri adım atılması doğru değildir. Bu sebeple ilgili fıkrasının yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, madde metnine eczacıların eklenmesi de uygun olacaktır.”

Paylaş