TTB, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme sitesi açtı

TTB, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme sitesi açtı

Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu kuran Türk Tabipleri Birliği, bilgilendirme ve önlemleri yayınlayacağı bir web sitesi hazırladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirme ve önlemler konusundaki eksikliklerin karmaşaya yol açtığı tespitinden hareketle bir “Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu” oluşturdu.

Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu, pandemi konusunda bilimsel içeriği üye uzmanlık dernekleri ve uzmanlarca onaylanan bilgi ve video, afiş gibi materyalleri http://hekimlik.org/koronavirus ve http://www.ttb.org.tr/udek/ web sitelerinden yayımlamaya başladı.

Paylaş