Şehir hastanesinde nöbete ücret yok

Şehir hastanesinde nöbete ücret yok

Asistan hekimler, Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından mart ayı nöbet ücretlerinin ödemeyeceğinin taraflarına iletildiğini açıkladı. Başhekimliğin gerekçe olarak, bakanlığın pandemi sürecinde ‘yüksek ödeme yapmasını’ gösterdiğini belirten asistan hekimler, başka hastanelerde de bu uygulamanın hayata geçirileceğini belirtti.

Duvar’ın haberine göre; Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, ATO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu asistan hekimlerin nöbet ücretlerine ilişkin ATO Genel Merkezi’nde açıklama yaptı.

Asistan hekimler, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan ve Covid-19 sürecinde görev alan asistan hekimlere, mart ayı itibariyle nöbet ücreti ödemesi yapılmayacağının hastane başhekimliği tarafından iletildiğini açıkladı.

“Asistan hekimlerin nöbet ücretleri ödensin” başlığıyla yapılan açıklamayı okuyan Dr. Laleş Tunç, salgının yükünün asistan hekimlerin üzerinde olduğunu belirterek şehir hastanesindeki uygulamanın hukuka aykırı olduğunu söyledi. Yapılan açıklamanın satır başları şu şekilde sıralandı:

“Birer hafta dönüşümlü çalışılıyor”

“Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitelerinde görev yapan asistan hekimler bir hafta boyunca her gün 12 saat mesai yaparken; diğer bir hafta bakanlığın belirlediği esnek çalışma koşulları gereğince idari izinli sayılmaktadır. Bu şekilde birer hafta arayla dönüşümlü çalışmaktadırlar. Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan ve gündemdeki Covid-19 hastalığının teşhis ve tedavisinde özveri ile görev alan asistan hekimlerimize, mart ayı itibariyle nöbet ücreti ödemesi yapılmayacağının hastane başhekimliği tarafından şifaen iletildiğini kaygı ile öğrenmiş bulunmaktayız.

“Gerekçe yüksek ödeme yapılması”

“Başhekimlik, söz konusu keyfi tasarrufunun gerekçesi olarak, bakanlığın pandemi ile mücadele kapsamındaki bilinen talimatları doğrultusunda zaten hekimlere yüksek ödeme yapıldığını, öte yandan pandemi ile mücadele kapsamında yaşama geçirilen kısmi çalışmadan kaynaklı asistan hekimlerin çalışma saatlerinin toplamda aylık mesai saatini aşmadığını yani somut durumda fazla çalışmanın söz konusu olmadığını ifade etmektedir. Öncelikle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat tarafından düzenlenmiş ve sağlık çalışanları açısından da güvenceye alınmış bulunan fazla çalışma karşılığı ücret ödemesi, kesinlikle idari makamların takdirine bırakılmış bir husus değildir.

“Mantık ve hukuk dışı”

“Mevcut durumda sağlık çalışanları nezdinde kısa süreli/esnek çalışma rejiminin uygulanıyor olması ve bu nedenle toplamda aylık çalışma süresinin aşılmadığı, dolayısıyla somut durumda fazla çalışmadan söz edilemeyeceği şeklindeki bir yorum ise, hukuka ve maddi olgulara uygun değildir. Çünkü öncelikle, söz konusu kısa süreli/esnek çalışma rejimi, olası bir fazla çalışmanın karşılığı olarak tanımlanan izin (nöbet izni) niteliğinde değildir. Sağlık çalışanları nezdinde yaşama geçirilen söz konusu kısa süreli/esnek çalışma rejimi, gündemdeki pandemi ile mücadelenin doğurduğu güncel gereklere göre tesis edilmiş, tamamen farklı kamusal ve bilimsel gereklerle ihtiyaç duyulmuş, ayrı/özgün bir çalışma rejimidir. Bu rejimin, şimdi fazla çalışma kavramının ve bu nedenle fazla çalışma ücretinin hesabına dayanak kılınması, mantık ve hukuk dışıdır.

“Başka hastanelerde de uygulanacak”

“Bu uygulamaya sadece Ankara Şehir Hastanesi’nde değil, başka hastanelerde de geçileceğini duymuş bulunmaktayız. Pandemi sürecinde canla başla çalışan asistan hekimlerin böyle bir hak ihlali ile karşı karşıya kalmalarını ve maaşının önemli bir kısmı nöbet gelirinden oluşan asistan hekimlerin eline geçecek olan ücretin ciddi manada düşürecek olmasını Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu, ATO Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu ve TTB Asistan ve Genç Hekim Kolu olarak kabul edilebilir bulmuyoruz. Hastane başhekimlerini, asistan hekimlerin hak ettikleri nöbet ücretlerini vermemeleri durumunda hukuki açısından suç işleyeceklerini, bu durumda tüm asistan hekimlerin yanında duracağımızı burada duyuruyoruz.”

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir