ÖZEL HABER Haberleri Tümü

SELMANPAKOĞLU ALTIOK HABER'E KONUŞTU

ALTIOK HABER.COM ekibini makamında ağırlayan Ali Rıza SELMANPAKOĞLU, İmralı sürecinden, yeni anayasaya birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ALTIOK HABER:  Anayasada tartışma konusu olan Vatandaşlık tanımı konusunda görüşlerinizi alabilir miyiz?
ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU: Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yeni anayasada vatandaşlık tanımını değiştirerek Türk vatandaşlığı tanımının kaldırılması AKP ve BDP tarafından destekleniyor görülse de gerçekleştirileceğini sanmıyorum.
Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının bu değişikliği kabul etmesi mümkün değildir. Değişiklik Ulusal birlik ve beraberliğin harcını gevşetir, etnik ayrımcılığı körükler. 

ALTIOK HABER:  Tekke ve zaviyelerin açılması konusunda yürütülen tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU: Özgürce düşüncelerini ortaya koyan, sorgulayan araştıran, hakça paylaşan kadını erkekten ayırmayan tüm insanlığa sevgiyle bakan Laikliği kendi bünyesinde uygulayan Aleviler Osmanlı döneminde çok büyük baskı, zulüm ve katliamlara maruz kalmıştır. Atatürk ve Cumhuriyet dönemi Alevilere nefes aldırmış, onları insanı merkezine alarak sevgi, hoşgörü,,laik ve demokrat yardımsever, adil yaşam biçimine uygun bir devlet yapısına kavuşmalarını sağlamıştır. Aleviler yurdun kurtuluşunda ve Atatürk devrimlerinin gerçekleşmesinde lokomotif olma görevini üstlenmiştir. Atatürk ’süz Alevi-Bektaşi düşünmek mümkün değildir.  1924’te çıkartılan Tevhidi Tedrisat yasasıyla ulusal ve çağdaş eğitime geçiş yeterli olmadı ve Tekke ve Zaviyeler 1925’te kapatıldı. Bunun sebebi Tekke ve Zaviyeler ’in gereken eğitim seviyesinde olmamasıdır. Alevi-Bektaşi önderleri ve tekke yöneticileri yasadan sonra bir bildiri yayınlayarak çağdaş eğitim ve eğitim birliği için Tekke ve Zaviyeleri kapatmanın zamanının geldiği ve bu kutsal anahtarın cumhuriyet kurucularına teslim edileceği bildirilmiştir.

BEN MUSTAFA KEMALİN ASKERİYİM! 

ALTIOK HABER:  Büyük Gençlik Hareketinin 29 Ekimde yürüyüşte ön saflarda bulunması ve 10 Kasımda mozoleye taşıdığı 100m’lik Bayrak hakkında neler düşünüyorsunuz?
 

ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU:
Büyük Gençlik Hareketinin bu yaptığı çok değerli ve gerekli hamlelerdir. Gençlik her zaman devrimlere sahip çıkmalıdır. Gençler sorgulayıcı, akıl ve bilime inanan, adalet duygusuna sahip bireyler olarak toplumun aydınlanmasına önder olmalıdır. Yine bu etkinliklerin öncesinde ve sonrasında tartışmalara konu edilen “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı ile ilgili yapılan tartışmalara yıllar önce yazdığım şiirimin bir bölümü ile katılmak ve katkıda bulunmak isterim. 

“ Mustafa Kemal’in Askeriyim
O nerede ben orada
Kuzular meletirim Kars’ta 
Güreşler attım Edirne’de Maraş’ta 
Harman oldum yiğitlerle Sivas’ta 
Bar oynadım Erzurum’da 
Horon teptim Trabzon’da 
Kırşehir’de gönüllere doldum
Antalya’da neşe buldum.
Türküler söyledim, çaldım sazla 
Tutkunum yurduma hazla 
Ege’de zeybek oldum, 
Ankara’da Seymen 
Mustafa Kemal’in Askeriyim Ben ”

ALTIOK HABER:  Güncel siyaset içerisinde sıcaklıkla yerini koruyan İmralı görüşmelerini eski mesleğinizi de göz önüne alarak değerlendirdiğinizde karşınıza çıkan tablo nedir? 


ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU: İmralı görüşmeleri adlandırması yanlıştır, eğer hakikaten Öcalan ile görüşmeler yapılıyorsa bunu şahsın adını ve sıfatını vererek söylemek gerekir. İmralı görüşmeleri adlandırması bu süreci yumuşatmak halkın Öcalan hakkındaki görüş ve birikimlerini indirgemek için yapılmaktadır. Sürece gelecek olursak, terör sıkıntısının çözümü bu görüşmelerden ya da süreçten geçmemektedir. Sorunun çözümü bölgede yer alan komşu ya da müttefiklerden geçmektedir.

Bunun en önemli ayaklarından ilki Irak Resmi Hükümeti ve bu Hükümetin Başbakanı’dır. Sorunun diğer paydaşlarından birisi de ;  bölgede uzun zaman kalan ve hala bölgede söz sahibi olan Amerika ve onların bu bölgede bulunan temsilcilerdir. Sürecin çözümü devletler arası temastan geçmektedir. Bunun dışındaki görüşmeleri yersiz ve gereksiz buluyorum. Sorunun şu an gerçekleştirilen yöntem ile çözüleceğine inanmıyorum ve süreç halkımızı yıpratmaktadır.

ALTIOK HABER:  Hacı Bektaş-ı Veli’nin aydınlanma öğretisinin ana noktaları nelerdir? Hacıbektaş Belediyesi’ni seçmenizdeki en önemli faktör nedir?  Bu değeri ve mirası geleceğe taşıyacak planlarınız var mıdır ?

ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU: Hacı Bektaş Veli'nin, savaş yerine barışı; düşmanlık yerine dostluğu; kin yerine sevgiyi ve hoşgörüyü benimseyen,  hümanist bir anlayışa sahip olduğunu görmekteyiz.

Bir çok medeniyetlere evsahipliği yapmış olan Anadolu; 13.yüzyılda, Hacı Bektaş Veli'nin "Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu", "Nefsine ağır geleni kimseye uygulamayınız", "Eline, beline, diline sahip ol", "Yetmişiki milleti bir gör" anlayışı ile yoğurulur.  "Yolumuz, ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur" diyen Hacı Bektaş Veli; öğretisinin temel ilkelerini oluşturan bu dizeleriyle, günümüz insanının ulaşmaya çalıştığı hedefi, 13.yüzyılda ortaya koyduğu görülmektedir.

Hacı Bektaş Veli Hakk’ı kendi özünde, kendi özünü Hakk’ta bulan anlayışıyla, barışı, sevgiyi ve bilimi kendisine rehber kılmıştır.
Hacı Bektaş Veli’ye duyulan ilgi, saygı ve sevgi, Alevi-Bektaşi öğretisinin temelini oluşturan İnsan-Tanrı-Doğa sevgisine  dayanan hümanist yaşam felsefesi ve öğretisinden kaynaklanmaktadır. O'nun anlayışında dinin kaynağı tanrı korkusuna değil, tanrı sevgisine dayanır.

"Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır", " Kadınları okutunuz"," Okunacak en büyük kitap insandır"
diyen Hacı Bektaş Veli, inancı hurafelerden arındıran; akla, mantığa ve sevgi temeline dayandıran; kadın ve erkek eşitliğini savunan ve döneminde Hatun Ana (Kadıncık Ana) önderliğinde kurulan Anadolu Bacıları teşkilatına büyük destek veren bir düşünce adamıdır. Halk kültürüne ve eğitimine önem veren; üretimde ve paylaşımda sosyal adalet ilkesini benimseyen; "İnsanın alnı açık ve cesur dolaşması için her şeyden önce adaletli olması gerektiğini" savunan bir düşünürdür.

Hacı Bektaş Veli Dergahı, Alevi-Bektaşi inancının bir merkezi olduğu gibi; sosyoekonomik, kültürel ve politik dayanışmanın da bir merkezi olmuştur. Bir kültür merkezi olan bu dergahta, halkı aydınlatacak ve halkın sorunlarıyla ilgilenecek dervişler, mürşitler, dedeler, dede-babalar yetişmiştir. Ahi kurumlarıyla (meslek loncalarıyla) birlikte, çeşitli meslek dallarında eğitim verilmiştir.

Böyle bir öğretinin merkezinde bulunan bu değerli Aydınlanma Merkezi, benim için Dünyaya açılması gereken bir kapıdır. Her zaman bunun hayalini kurdum, bu değerli öğretinin köküne can suyu veren bu değerli ilçede bir Üniversite hatta Enstitü gerekliliği her zaman aklımda var olan bir projeydi. Ancak öncelikle İlçenin kalkınması gerektiğini gördük. Tarihe tanıklık etmiş Dergâhın ve çevre yapılarının yeniden gözden geçirilmesi ve ülkeye kazandırılması gerekiyordu.  

Belediyeyi aldığımız günden beri ;

Kesimhane

Çilehane 

Aydınlar Ağaçlandırma Bölgesi

Ozanlar Anıtları ve Ozanlar Yolu 

İnsanlık Anıtı ve Müze Çalışmaları 

Daha da saymakta zorlandığım 

Sayısız Altyapı ve Üst Yapı projelerini gerçekleştirdik.  

Bunların dışında Eğitim ve Aydınlanma Merkezi olmak için Meslek Yüksekokul ilk adım oldu. Burada okuyan öğrenciler için yapılan Yurt ve Konaklama merkezleri de en ciddi çalışmalarımızdandır. 

HAYALİM BU İLÇEYE ÜNİVERSİTE KAZANDIRMAK
 

Ama benim en büyük ve ciddi hayalim bu ilçeye Hacıbektaş Vakıf Üniversitesini kazandırmak ve bu ilçeyi Dünya genelinde bir aydınlanma merkezi yapmaktır. Üniversite konusunda ciddi ilerlemeler kaydettik. Mütevelli Heyeti oluşumu, üniversite kampüs alanı ve inşaat planları konusunda da çok ciddi destek ve atılımlar gerçekleştiriyoruz. Her öğrencinin ufkunu geldiğinden çok farklı noktaya taşıyacak bu proje sadece benim değil önce bu ilin sonra bu ülkenin nihayetinde de Dünyanın gururu olacağından hiç şüphem yok.

Paylaş
Tweet Paylaş Paylaş
Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz