Makina Mühendisleri Odası’ndan TMMOB’un yetkilerini daraltacak yasa taslağına tepki

Makina Mühendisleri Odası’ndan TMMOB’un yetkilerini daraltacak yasa taslağına tepki

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, meslek örgütlerinin seçim usullerinin yeniden belirleneceğini, düzenlemenin en kısa sürede Meclis’e getirileceğini açıklamasının ardından hazırlanan yasa taslağına göre, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin de yasası değişecek, yetkileri daraltılacak. İlgili bakanlığa “ihbar ve şikâyet” üzerine de TMMOB’de denetim yapma yetkisi verilecek.

Makina Mühendisleri Odası’ndan bu karar sonrasında dikkati çeken yazılı bir açıklama geldi. yapılan açıklamada, iktidarın meslek odalarının yapısını ve seçim yöntemini değiştirme girişimlerine tepki gösterilerek, “Bu çaba ile sömürü ve rant imparatmakorluğunun sınırsız ve kuralsız tam hakimiyetini kurma çabaları arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır. Bu girişimin ana eksenlerinden biri demokratik yollarla ele geçiremedikleri Odalarımızı yandaşlarına açmak ve işleyişimizi kaosa sürüklemektir” denildi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener’in açıklaması şu şekilde:

“Kamuoyunca bilindiği üzere iktidar yıllardır gündeminde olan, Anayasa’nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 135. maddesine dayalı 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nu değiştirme girişimini tekrar gündemine almıştır.

Özellikle 2007 yılından bu yana süregelen iktidarın kurgu ve girişimleri ile şimdi edindiğimiz ön bilgilerden hareketle, bu girişimin üç ana ekseni bulunduğunu söyleyebiliriz.

Birincisi: Üye çoğunluğunun özgür iradesine dayalı seçim sistemini değiştirerek, demokratik yollarla ele geçiremedikleri Odalarımızı yandaşlarına açmak ve işleyişimizi kaosa sürüklemektir.

İkincisi: İktidarın doğasına uygun bir otoriter idari ve mali denetim yoluyla yönetici ve çalışanlarımızı cezalandırmaya kadar varacak şekilde Odalarımızı baskı altına almak, mali olarak güçten düşürmek ve işlevsizleştirmektir.

Üçüncüsü: Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının toplumsal yaşamın her alanına yönelik projeleri üzerindeki kamusal mesleki denetimi tamamen kaldırarak kuralsızlığı egemen kılmak ve Odalar ile üyelerinin ilişkilerini kesmektir.

Böylelikle iktidar, benimsediği neoliberal politikalar gereği düşman bellediği, kamu-toplum yararı kavram ve uygulamaları ile Anayasa’nın 135. Maddesine dayalı kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu, kamu tüzelkişiliği, yerinden yönetim özerk kuruluşu olma hüviyetimizi dönüştürerek yok etmek istemektedir.

Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan bağlantılı mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerini bir bütün olarak piyasa güdümüne sokarak değersizleştirme, kuralsızlaştırma ve tasfiyeye yöneliktir.

Bu çaba ile sömürü ve rant imparatorluğunun sınırsız ve kuralsız tam hakimiyetini kurma çabaları arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır. Bu çaba ile bilimin özgürce serpilip geliştiği laikliğin, demokrasinin ve cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının yok edilmesi arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.

İşte bu nedenler bütünü itibarıyla özerk ve demokratik işleyişe sahip odalarımız, üst birliğimiz TMMOB, diğer demokratik kitle örgütleri ve bütün toplum üzerinde otoriter vesayet oluşturmaya çalışan iktidarın bu girişimine herkesi karşı çıkmaya çağırıyoruz.

Belirtmek isteriz ki, iktidarın mevzuatımızı değiştirme girişimleri bizleri ülkemizden, halkımızdan, bilimden yana, sömürü ve rant karşıtı mücadelemizden alıkoyamaz. Yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant-yandaş güçleri lehine tasfiyesine, mesleklerimiz ve örgütlerimize yönelik etkisizleştirme, itibarsızlaştırma çabalarına karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.”

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir