Kıyı kenar çizgisi ile ilgili düzenlemeyi savunan Çevre Bakanlığı’ndan işgal itirafı

Kıyı kenar çizgisi ile ilgili düzenlemeyi savunan Çevre Bakanlığı’ndan işgal itirafı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın Kıyı Yasası’ndaki yönetmelik değişikliği hakkında verdiği soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kıyıların işgaline dair gerçeği gizleyemedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, nisanda Kıyı Yasası’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik’te değişiklik yaptı.

Değişiklikle Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonları’nca yeni kıyı kenar çizgisi tepsiti yapılmasına olanak sağlandı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, bu yönetmelik değişikliğine neden gereksinim duyulduğu, şu anda 50 metre sınırını ihlal eden yapı sayısının kaç olduğu gibi sorulara yanıt istedi.

Bakan Kurum yanıtında, “Gayri meskun sahalarda ve henüz devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu yönünde sicil düzeltme davası açılmamış alanlarda, kıyı kenar çizgisine karşı yapılan itirazların idare mahkemelerine müracaat edilmeden evvel bir kez daha bilimsel ve teknik olarak incelenerek komisyonca nihai karar verilmesinin, yargının ve bürokrasi yükünün azaltılması gerektiği kanaatine varıldığından söz konusu maddenin düzenlenmesi gereği hasıl olmuştur” dedi. Yönetmelik hazırlanırken ilgili kurum, kuruluşların görüşlerinin alındığını belirten Kurum, sahil şeridi ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığını savundu. Kurum, “Bakanlığımız görev tanımında sahil sınırını ihlal eden yapılara ilişkin hüküm bulunmamakta olup, dolayısıyla 50 metre sınırını ihlal eden yapı sayısına ilişkin envanter bulunmamaktadır” dedi. Kurum, yönetmelik çalışmaları yapılırken Hazine’ye ait belirli bir kıyı alanına yönelik değil, Türkiye genelinde yaşanılan sorunlar dikkate alınarak çalışma yapıldığını da savundu.

Paylaş