Bakanlık, kamuda normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri açıkladı

Bakanlık, kamuda normalleşme sürecinde alınacak tedbirleri açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Koronavirüs salgını nedeniyle 22 Mart’ta başlayan kamuda esnek çalışma modelinin sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri açıkladı. Toplantı, görüşme ve eğitimlerin de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılması istendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve tüm bakanlıklara gönderilen tedbirler arasında; servis araçlarından bina girişine, ofis ortamında maske kullanımından yemekhane düzenine kadar birçok madde yer aldı. Normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak önlemler şöyle sıralandı:

Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek belirlenecek.

Araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak.

Olası yığılmaların önüne geçilmesi için servis hareket saatleri yeniden belirlenecek.

İş yerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıkları kontrol edilecek.

Geçiş kontrol sistemi bulunan iş yerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılacak.

Sosyal mesafeyi sağlamaya dönük kurum girişlerinde geçiş işaretlemeleri yapılacak.

Bina girişleri ile asansör kabini ve katlarda bilgilendirme panolarına Yeni Tip Koronavirüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak.

Ofisler ve toplantı odaları ile tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar dezenfekte edilecek.

Ofisler sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılacak. Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek.

Toplantı, görüşme ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak.

Sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında çalışanlar için yeniden düzenlemeye gidilecek.

Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak.

Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek.

Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak.

Yemekhane girişlerinde uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafe korunacak.

Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları kullanılmayacak.”

Kamuda izinli sayılacak kronik hastalıklar belli oldu

SAĞLIK Bakanlığı’nca yayımlanan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında kronik hastalığı bulunan çalışanların, e-nabız sistemi üzerinden hastalık durum belgesi alabileceği, sistem üzerinden belge alamayanların ise hastalık raporları ile aile hekimine müracaat edebileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan ‘Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar’ başlıklı genelgede, Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler’ konulu genelgenin yayımlanarak, yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı dışında diğer kamu kurum ve kuruşlarda çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzeri olanlar ile belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KRONİK HASTALIKLAR, ŞÖYLE BELİRLENDİ

Bu kapsamda, kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar şöyle sıralandı;

“Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği, kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya desterüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insülüne bağlı diyabet ve komplike, insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık geçirenler.”

‘E-NABIZ SİSTEMİ ÜZERİNDEN TEMİN EDİLECEK’

Belirlenen hastalıklarda, 1 Haziran 2020 tarihinden önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarının, e-nabız sistemi üzerinden ‘idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi’ temin edebilecekleri belirtilerek, şöyle denildi;

“Kamu çalışanları söz konusu belgeyi, e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir. Sistem üzerinden ‘idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan hastalık durum belgesi’ni alamayan kişiler, mevcut hastalık raporları ile kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, duruma uygun görülenlere, hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından ‘Covid-19 idari izin’ tanısı ile durum bildirir, tek hekim raporu düzenlenecektir.”

Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir